top of page
  • LAS Barje

4. javni poziv LAS Barje

Na spletni strani LAS Barje z zaledjem smo objavili 4. javni poziv Podpori izvajanja operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem. Javni poziv je zadnji načrtovan poziv v tem programskem obdobju. Višina razpisanih nepovratnih javnih finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 305.401,93 EUR.


Delež sofinanciranja znaša 40 % upravičenih stroškov.


1. rok za oddajo vlog: 1. 7. 2022

2. rok za oddajo vlog: 15. 9. 2022


V kolikor se sredstva porabijo v prvem razpisanem roku se razpis zapre, drugo odpiranje se ne izvede.


V kolikor sredstva v okviru načrtovanih rokov ne bodo v celoti porabljena, bo razpisan dodatni rok za odpiranje vlog.


Javni razpis in razpisno dokumentacijo si lahko ogledate TUKAJ.

Kommentare


bottom of page