top of page

(Zaprt) 4. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2022

LAS Barje z zaledjem objavlja 4. JAVNI POZIV PODPORI IZVAJANJA OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika. Višina razpisanih nepovratnih javnih finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 305.401,93 EUR.

1. rok za oddajo vlog: 1. 7. 2022
2. rok za oddajo vlog: 15. 9. 2022


V kolikor se sredstva porabijo v prvem razpisanem roku se razpis zapre, drugo odpiranje se ne izvede.

V kolikor sredstva v okviru načrtovanih rokov ne bodo v celoti porabljena, bo razpisan dodatni rok za odpiranje vlog.

JAVNI POZIV
4. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija EKSRP 
Priloga 1: Stroškovni načrt EKSRP

 

Dodatna navodila za projekte EKSRP
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD
Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

OCENJEVANJE OPERACIJ

Člani ocenjevalne komisije
- Sklep o imenovanju članov ocenjevalne komisije

- Sklep o prenehanju mandata članu ocenjevalne komisije

- Sklep o imenovanju novega člana ocenjevalne komisije

Poročilo ocenjevalne komisije

- Poročilo o ocenjevanju operacij 4.javnega poziva

- SEZNAM potrjenih operacij 4.javnega poziva LAS Barje za zaledjem (EKSRP)

 

bottom of page