top of page

Navodila in obrazci za izvajanje in poročanje operacij

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

 

 

 

 

Prijavitelji in partnerji projektov, ki boste za izvedbo aktivnosti pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki ga nadzira Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), lahko v nadaljevanju poiščete navodila in  dokumente za informiranje in poročanje projektnih aktivnosti.

Evropski sklad za regionalni razvoj

 

 

 

 

 

Prijavitelji in partnerji projektov, ki boste za izvedbo aktivnosti pridobili sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ga nadzira Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj  (MKRR), lahko v nadaljevanju poiščete navodila in  dokumente za informiranje in poročanje projektnih aktivnosti.

   

  Pripravili smo:

LOGO EKSRP.jpg
LOGO ESRR.jpg
bottom of page