top of page
LOGO ESRR.jpg

Koloparki - učilnice kolesarskih veščin

Kratek opis projekta

Operacija je za celotno območje LAS razvojno pomembna, saj nadgrajuje že sofinancirane projekte v okviru CLLD, ki
se navezujejo na kolesarjenje in rekreacijo:
- Kolesarski park Rakitna,
- Šport za vse generacije (kolesarski park na Vrhniki),
- Na polhograjske s kolesom, ki povezuje tri ponudnike (dva ponudnika nastanitev in Polhograjsko graščino), ki so z nakupom e-koles dopolnili ponudbo za obiskovalce,
- urejena kolesarska povezava med Logom, Brezjem in deloma Horjulom (v projekt LAS je bil vključen del poti Log - Občinska meja Dobrova-Polhov Gradec),
- Arheološke točke na Vrhniki (ogled točk s kolesom).

Z ureditvijo dveh novih koloparkov na območju, kjer te infrastrukture še ni (Dragomer, Borovnica), pripravo brošure z opisi koloparkov in že označenih kolesarskih poti na območju LAS Barje z zaledjem (predvidenih je 14 predstavitev poti in koloparkov, s predhodnim testiranjem poti, predvsem z vidika varnosti za uporabnike) zaokrožujemo ponudbo kolesarstva na območju LAS Barje z zaledjem.

Koloparki - učilnice kolesarskih veščin

Namen projekta

Urediti varno kolesarsko infrastrukturo, spodbujati druženje in rekreacijo v naravi ter promocija kolesarjenja.

Trajanje projekta: od 4.3.2022 do 30.8.2023

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 113.051,14 EUR, od tega je 75.473,49 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
- testirati 14 kolesarskih poti in koloparkov

- izgraditi dva koloparka (v občini Borovnica in v občini Log-Dragomer)

Rezultati:
- urejena dva nova koloparka

- brošura s predstavitvijo varnih kolesarskih poti in koloparkov na območju LAS Barja z zaledjem

- vpliv operacije na 46762 prebivalcev

Nosilec projekta: CERPOK Center za razvoj podeželja in kmetijstva Preserje (vodilni partner LAS Barje z zaledjem)

Partnerji v projektu: občina Borovnica, občina Log-Dragomer

bottom of page