top of page

(Zaprt) 1. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2017

LAS Barje z zaledjem objavlja 1. JAVNI POZIV PODPORI IZVAJANJA OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM ZA LETI 2017 in 2018. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika. Javni poziv je odprt od 28.3.2017 do 19.5.2017.

1. javni poziv 2017
Razpisna dokumentacija (za ESKRP in ESRR)
Priloga: Finančni načrt (ne velja več)
Priloga: Finančni načrt (veljaven)

DODATNA DOKUMENTACIJA oz. GRADIVA
Strategija Lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem
Priročnik o upravnih postopkih pri posegu v prostor

EKSRP:
Navodila o upravičenih stroških CLLD
Navodila za informiranje in obveščanje
Katalog stroškov najvišjih priznanih cen
Seznam mehanizacije in katalog stroškov

ESRR:
Navodila o upravičenih stroških
Navodila za komuniciranje

OCENJEVANJE OPERACIJ

Člani ocenjevalne komisije
- Sklep o imenovanju članov ocenjevalne komisije

Poročilo ocenjevalne komisije

- Poročilo o ocenjevanju operacij 1.javnega poziva

  SEZNAM potrjenih operacij v okviru 1.javnega poziva LAS Barje z zaledjem (EKSRP in ESRR)

bottom of page