top of page
LOGO ESRR.jpg
Zaledje podjetnikom

Kratek opis projekta:

S projektom želijo spodbuditi samostojne podjetnike in samozaposlene, ki jih je na območju LAS Barje kar precej. Z različnimi aktivnostmi (podjetniški zajtrk, podjetniška akademija, socialno podjetniški inkubator) bodo posamezniki pridobili nova znanja, razvili podjetniške kompetence in imeli možnost mreženja.

 

Namen projekta:

-Povečati podjetniško usposobljenost in kompetence udeležencev vključenih v izobraževanje oz. mentorstvo,
-prednostno podpreti nosilce poslovnih idej, ki s svojimi produkti in storitvami ustvarjajo dodano vrednost za družbo in okolje,
-vključiti male ženske podjetnice in mlade podjetnike.

 

Trajanje projekta: od 7.4.2019 do 29.8.2021

 

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 33.870,77 EUR, od tega je 27.024,49 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:
- izvesti vsaj 20 novih dogodkov/izobraževanj
-vključiti  vsaj 6  udeležencev ranljivih skupin  v izvajanje operacije
-vključiti vsaj 50 udeležencev v izvajanje operacije (razen ranljivih skupin)
-izvesti vsaj 20 delavnic/dogodkov/usposabljanj/izobraževanj
-vsaj 1 izvedena delavnica/dogodek na tematiko varovanja okolja in energetske učinkovitosti

 

Rezultati:
-vsaj 4 deležniki na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
-operacija bo vplivala na vsaj 5 prebivalcev
-vsaj eno podprta operacija

Nosilec projekta: Javni zavod Cene Štupar - CILJ

Partnerji v projektu: Občina Vrhnika, Turistično društvo Blagajana, Dežela zelišč, Margita Vehar sp.
 

Zaledje_fotka_objava_zaključna (002).jpg
bottom of page