top of page
Logo EKSRP.jpg
Ureditev turistično - informativnih točk v občini

Nosilec: Občina Brezovica

 

Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
 

Vrednost projekta z DDV: 43.729,74 EUR
 

Vrednost sofinanciranja: 30.014,13 EUR

 

Trajanje projekta: od 1.7.2018 do 31.7.2020

 

Povzetek projekta:
Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti...). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi obiskovalci bodo tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se bo tabla nahajala. Pri vsebini tabel bo velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

 

Cilji:
-izboljšanje kakovosti bivanja
-Ohranjanje narave in kulturne krajine

 

Aktivnosti:
-priprava DIIP in CBA analize
-priprava idejne zasnove
-izdelava ilustracij za tabli pri jezeru pri Podpeči
-izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
-priprava vsebin tabel na področju kulturne dediščine
-priprava vsebin tabel na področju naravne dediščine
-izdelava in montaža tabel
-ureditev klopi


Pričakovani rezultati:
-14 lokacij z urejeno zunanjo površino
-14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri

bottom of page