top of page
LOGO ESRR.jpg
Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Nosilec projekta: Občina Brezovica

 

Partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, Zavod z varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj

 

Vrednost celotnega projekta: 41.477,65 EUR

 

Višina sofinanciranja: 27.372,37 EUR

 

Trajanje projekta: od 1.10.2017 do 31.12.2018

 

Povzetek projekta:

Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu razvoju turizma in prostora, ki pripomoreta k višji kakovosti bivanja bodisi z ureditvijo družbeno rekreativno pomembnih območij kot na področju izobraževanja o kulturni in naravni dediščini lokalnega območja. Med ta območja se uvršča tudi območje sv. Ane, ena najpriljubljenejših vzpetin nad Barjem.

 

Cilj:
- urediti paviljon, ki bo namenjen druženju, podajanju informacij v obliki informacijskih tabel in ki bo nudil senco in počitek utrujenemu popotniku.

 

Aktivnosti:

-ureditev turistično informativnega paviljona na sv. Ani in urejenim prostorom za počitek.
- priprava, izdelava in postavitev informacijskih tabel
-pogostitev ob odprtju paviljona

 

Rezultati:

Na območju, kjer se nahaja ena izmed najbolj priljubljenih točk v občini urejen paviljon namenjen druženju, počitku in podajanju informacij – turistična predstavitev občine, predstavitev naravne in kulturne dediščine lokalnega območja.

bottom of page