top of page
LOGO ESRR.jpg

Zven zaklete grofice

Kratek opis projekta

Gre za vzpostavitev prve slovenske zvočne planinske poti - Zven zaklete grofice. Z ureditvijo poti bo zaživela legenda o zakleti grofici, ki smo jo povezali s skladateljem Emilom Adamičem, rojenim v Dobrovi. Ideja se je razvila s strani učencev OŠ Dobrova. Namen je ustvariti produkt s turističnimi, izobraževalnimi in pohodniškimi prvinami, ki v regiji še ni prisoten. Urejena pot bo omogočala  kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa v neposredni bližini Ljubljane.

Zven zaklete grofice

Namen projekta

Oblikovati  nov produkt s turističnimi, izobraževalnimi in pohodniškimi prvinami, ki bo prispeval k ohranjanju narave in k razvoju kulture in turizma ter spodbujal ciljne skupine  k rekreaciji, pohodništvu, ekološki naravnanosti in k zanimanju za naravno in kulturno dediščino. Razvili bomo t.i. trajnostni produkt. Z urejeno zvočno planinsko potjo bodo razširjene možnosti t.i.  pet-zvezdičnega doživetja in vključevanje lokalnega prebivalstva (izobraževanja za vodnike, spominki iz recikliranega materiala).

Trajanje projekta: od 1.6.2018 do 29.12.2021

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 139.413,61 EUR, od tega je 82.735,94 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
- izvesti vsaj en nov produkt/storitev
- vključiti  vsaj 10 udeležencev ranljivih skupin  v izvajanje operacije
- izvesti vsaj 1 prireditev/dogodek
- izvesti vsaj en produkt, kjer je predmet aktivnosti namenjen varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine

Rezultati:
- vsaj 1 deležnik na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
- operacija bo vplivala na vsaj 1563 prebivalcev
- vsaj eno podprta operacija
- vsaj ena zaključena operacija

Nosilec projekta: Občina Dobrova – Polhov Gradec

Partnerji v projektu: OŠ Dobrova, PD Podpeč -Preserje

bottom of page