top of page
LOGO ESRR.jpg

Večgeneracijsko igrišče Rakitna

Kratek opis projekta

Ureditev igrišča za javno rabo na površini cca. 500 m2 z urejenimi igrali za mlajše za otroke starostne skupine nad 7 let in fitnes napravami na prostem za starejše uporabnike. Večgeneracijsko igrišče bo prispevalo k večji vključenosti mladih, žensk, šoloobveznih otrok, mladine, družine, starejših in uporabnikov MKZ Rakitna (otroci in mladostniki s težavami v odraščanju in prehranskimi motnjami). Med obema igriščema bo postavljena bariera z dvema obstoječima drevesoma, kjer bosta postavljeni dve klopi in koš za odpadke.

Večgeneracijsko igrišče Rakitna

Namen projekta

Ureditev prostora za aktivno preživljanje prostega časa v lokalnem okolju, v naravi in v mešani naselbinsko-kmetijski krajini, ki bo zmanjšala obseg dnevnih migracij krajanov in njihovih prevozov zaradi bolj kakovostnih prostočasnih dejavnosti.

Trajanje projekta: od 1.1.2018 do 31.3.2019

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 26.441,77 EUR, od tega je 15.979,18 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
- zmanjšati onesnaževanje okolja in naravnih virov
- vključiti vsaj dve društvi
- vzpostaviti vsaj en model sodelovanja in vključevanja v družbene aktivnosti

Rezultati:
- operacija bo vplivala na vsaj 731 prebivalcev
- vsaj eno podprto partnerstvo
- vsaj en model, ki zmanjšuje onesnaženost okolja in naravnih virov
- na novo vključeni vsaj dve ranljivi skupini (mladi, starejši)

Nosilec projekta: Krajevna skupnost Rakitna

Partnerji v projektu: Občina Brezovica, Osnovna šola Preserje, Športno društvo Rakitna, Društvo upokojencev Rakitna

bottom of page