top of page
LOGO ESRR.jpg

Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Kratek opis projekta

Občina Brezovica bo na območju sv. Ane uredila turistično informativni paviljon z urejenim prostorom za počitek. V paviljonu bodo postavljene tudi informacijske table, ki bodo obiskovalce informirale o kulturni in naravni dediščini lokalnega območja.

Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Namen projekta

Namen projekta je omogočiti okolju prijaznemu razvoju turizma in prostora, ki pripomoreta k višji kakovosti bivanja bodisi z ureditvijo družbeno rekreativno pomembnih območij kot na področju izobraževanja o kulturni in naravni dediščini lokalnega območja. Med ta območja se uvršča tudi območje sv. Ane, ena najpriljubljenejših vzpetin nad Barjem.

Trajanje projekta: od 1.10.2017 do 31.12.2018

Finančna podpora: 

Vrednost celotnega projekta znaša 41.477,65 EUR, od tega je 27.372,37 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj:
- urediti paviljon, ki bo namenjen druženju, podajanju informacij v obliki informacijskih tabel in ki bo nudil senco in počitek utrujenemu popotniku.

Rezultati:

Na območju, kjer se nahaja ena izmed najbolj priljubljenih točk v občini urejen paviljon namenjen druženju, počitku in podajanju informacij – turistična predstavitev občine, predstavitev naravne in kulturne dediščine lokalnega območja.

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, Zavod z varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj

bottom of page