top of page
LOGO ESRR.jpg

Trajnostna zelena gastronomija - CREA MED

Kratek opis projekta

V okviru operacije se bo uredila demonstracijska kuhinja za izvedbo delavnic in izobraževanj, nato pa se bo izvedlo 14 delavnic, animacij, izobraževanj oziroma predstavitev (7 različnih vsebin):


- Predstavitev lokalnih pridelovalcev (Sirarstvo Orešnik, Mesarstvo Noj Toni, Čebelarstvo Božnar,  maslo Jakob Pintar &  Luka Košir, pridelovalci Borovnic, pridelovalci mikro zelenja (Šebenik), zeliščne kmetije, kmetija Košak Janez..)

- Pomembnost sezonske uporabe živil, shranjevanje surovin in samooskrba;
  Praktično shranjevanje živil, kisanje, fermentacija, sušenje, soljenje, …)

- Nabiralništvo; Delavnica z sprehodom v naravo, spoznavanje sezonskih samoniklih rastlin in potem priprava jedi

- Tradicija in jedi: Priprava nekaterih lokalnih tradicionalnih jedi z modernimi pristopi in praktičnimi tehnikami

- Migracije živil v Slovenskem okolju in spoznavanje vpliva Alpsko Jadranske regije na razvoj kulinarike v našem okolju;

-Vključevanje lokalnega kulinaričnega utripa v šole in spoznavanje pomembnosti zdrave prehrane, samooskrbe in tradicije, Delavnica

Trajnostna zelena gastronomija - CREA MED

Namen projekta

Spodbujanje in razvoj podeželskih območij v smeri ekonomske, socialne in okoljske trajnosti, z izmenjavo dobrih izkušenj med pridelovalci, predelovalci, šolami, gostilnami in gospodinjstvi.

Trajanje projekta: od 14.1.2022 do 30.8.2023

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 112.547,78 EUR, od tega je 73.828,90 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
- v izvajanje operacije vključenih 10 udeležencev ranljivih skupin

- v izvajanje operacije vključenih 70 udeležencev (brez ranljivih skupin)

- izvedba 14 delavnic

Rezultati:
- vpliv na vsaj 501 prebivalca

Nosilec projekta: CERPOK Center za razvoj podeželja in kmetijstva Preserje (vodilni partner LAS Barje z zaledjem)

Partnerji v projektu: GRIČ, Luka Košir s.p.

bottom of page