top of page
LOGO ESRR.jpg

Podaj roko

Kratek opis projekta
V okviru operacije bodo zagotovili prostor z opremo, v katerem se bodo izvajale aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših na svojem domu in jim tako omogočiti, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. Izvajale se bodo aktivnosti na lokalni ravni, ki bodo pripomogle k večji socialni vključenosti ranljivih skupin (starejših ljudi in ljudi, ki skrbijo za starejše, onemogle in invalidne osebe). Prebivalci občine se bodo neposredno vključevali v aktivnosti, medtem ko bodo v okviru usposabljanj za prostovoljce v svojem okolju ustanovili skupino starejših ljudi oz. se družili z osamljenimi starejšimi ljudmi. Svojci, ki doma oskrbujejo starejše, onemogle in invalidne osebe bodo pridobili potrebna znanja, veščine in si izmenjali izkušnje pri oskrbi svojcev.

Podaj roko

Namen projekta

Izboljšanje kakovosti življenja starejših in njihovih svojcev in jim omogočiti, da čim dlje ostanejo v domačem okolju.

Trajanje projekta: od 24.8.2020 do 30.6.2023

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša  214.845,12 EUR, od tega je 167.958,15 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
- vzpostaviti nov program
- vsaj 15 udeležencev ranljivih skupin, ki bodo vključeni v izvajanje programa

- izvedba 17 programov/delavnic/izobraževanj

- izvedba operacije na vsaj 828 prebivalcev

- ustvariti vsaj eno delovno mesto

Rezultati:
- nov program za pomoč starejšim

- izvedenih 17 programov/delavnic/izobraževanj

- vpliv operacije na vsaj 828 prebivalcev

- ustvarjeno eno delovno mesto

- zaključena operacija

Nosilec projekta: občina Log-Dragomer

Partnerji v projektu: Inštitut Antona Trstenjaka, Društvo upokojencev Log pri Brezovici, Društvo upokojencev Dragomer - Lukovica, OŠ Log - Dragomer

bottom of page