top of page
LOGO ESRR.jpg

Medgeneracijsko središče pri OŠ Horjul

Kratek opis projekta

Investicija vključuje ureditev čebelje učne poti, učilnice na prostem, ureditev zunanjega vadbenega parka z različnimi igrali, zasaditev medovitih rastlin in sadovnjaka. Z organizacijo in izvedbo različnih dogodkov na temo čebel (Pogovori pod horjulsko krošnjo, Julkin športni dan občine Horjul, Čebelje nogometno prvenstvo občine Horjul) bomo poskrbeli za druženje lokalnega prebivalstva in ostalih obiskovalcev. Prav tako bomo tako prebivalce kot obiskovalce seznanili z različnimi izdelki in pridelki, zdravim načinom življenja in odnosom do okolja.

Medgeneracijsko središče pri OŠ Horjul

Namen projekta

- urediti urbano središče namenjeno mladim do 35. leta in starostnikom
-urediti čebelje učne poti, s katero želimo prebivalce podučiti o skrivnostnem življenju čebel ter pomenu njihovega opraševanja v kmetijstvu za zdravje človeka
-organizirati in izvesti dogodke namenjeni druženju prebivalcev

Trajanje projekta: od 7.4.2019 do 29.12.2021

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 194.681,86 EUR, od tega je 124.538,00 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
- vključiti  vsaj 250 udeležencev ranljivih skupin  v izvajanje projekta 
- vključiti vsaj 250 udeležencev v izvajanje operacije (razen ranljivih skupin)
- izvesti vsaj 5 delavnic/prireditev/dogodkov

Rezultati:
- vsaj 6 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
- operacija bo vplivala na vsaj 500 prebivalcev
- vsaj eno podprta operacija

Nosilec projekta: Občina Horjul

Partnerji v projektu: DEOS, d.d. PE Center starejših Horjul, OŠ Horjul, ŠRD Extrem, ČD Dolomiti Polhov-Gradec, ČZS

bottom of page