top of page
LOGO ESRR.jpg

Medgeneracijski mozaik Barje

Kratek opis projekta
Organizacija in izvedba 4 modulov, in sicer:

Vrtičkarstvo in zeliščarstvo - sestavljajo terensko delo, delavnice in predavanja - z namenom prikazati pomen ohranjanja naravnih virov.

ITK tehnologija- sestavljajo delavnice, ki bodo potekale v petih občinah območja LAS Barje z zaledjem z namenom povečati znanje uporabe novih komunikacijskih kanalov.

Čebelarstvo - sestavljajo predavanja o čebelah, virtualna čebelarska učna pot in terensko delo

Izdelava končnih produktov - izdelkov - prikaz priprave različnih izdelkov, kot so zeliščni čaj, soli za kopeli, ipd. Postopki  se bodo snemali z namenom prikaza z VR očali.

Medgeneracijski mozaik Barje

Namen projekta

Glavni namen je odgovoriti na potrebe in specifiko okolja, kot je razpršenost in visoka brezposelnost na območju Barja. Z izvedbo modulov, ki bodo vključevali medsebojno sodelovanje partnerjev, prenos različnih znanj in kompetenc med generacijami ter različnimi ranljivimi skupinami prebivalcev bodo krepili socialni kapital okolja.

Trajanje projekta: od 1.12. 2022 do 30.6.2023

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 30.956,36 EUR, od tega je 23.540,30 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
- z operacijo vplivati na najmanj 300 prebivalcev

- izvesti 4 module

Rezultati:
- vpliv na najmanj 300 prebivalcev

- izvedeni 4 moduli

Nosilec projekta: Cene Štupar - CILJ

Partnerji v projektu: Margita Vehar s.p., OŠ Dobrova, KUD Kosec

bottom of page