top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Zunanji fitnes v ŠP Log in ŠP Dragomer

Nosilec projekta: Občina Log-Dragomer

Partnerji v projektu: /

Vrednost celotnega projekta: 86.069,95 EUR

Višina sofinanciranja: 26.854,87 EUR

Trajanje projekta:

Zunanji fitnes v ŠP Log in ŠP Dragomer

Na območju dveh večjih naselij bosta urejena zunanja fitnesa, ki bosta omogočala športne aktivnosti ranljivih skupin in drugih udeležencev. Namenjena bosta tudi šolarjem, saj bodo izvajali vaje v okviru športne vzgoje. Fitnes naprave bodo omogočale izvajanje lažjih vaj za rekreativce, medtem ko bodo težje vaje za bolj aktivne.

Cilji:
- urediti zunanji površini

- vključiti osebe različnih ranljivih skupin z namenom okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- gradbena dela

- postavitev opreme za zunanji fitnes

Rezultati:
- urejeni zunanji površini

- prostor za druženje
- večja socialna integracija med prebivalci in izboljšanje kakovosti bivanja

bottom of page