top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Ureditev parka ob vili Kobi

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, ŠKTD Lokvanj

Vrednost celotnega projekta: 232.501,38 EUR

Višina sofinanciranja: 76.746,87 EUR EUR

Trajanje projekta: do 31.3.2025

Ureditev parka ob vili Kobi

Ureditev parka ob vili Kobi je pomembna zaradi njene vloge v naravni in kulturni dediščini. Park in vila se nahajata neposredno ob Ljubljanici, ki predstavlja naravno vrednoto (hkrati je tudi kulturni in arheološki spomenik državnega pomena). Na tem območju trenutno ni na voljo nobenega parka ali primernega otroškega igrišča. Projekt bo povezal lokalne prebivalce in omogočila kvalitetno preživljanje prostega časa. Obstoječi javni zdravstveni program v vili se bo razširil s programom na prostem. Izkoristili bodo obstoječo infrastrukturo in organizirali različne dogodke, ki bodo okrepili lokalno zavest ter spodbudili razvoj turizma. Načrtovana je izdelava informativnih tabel, ki bodo podrobno predstavile park, vilo ter Ljubljanico. Predvideva se izvedbo vzdrževalnih del v parku (poti, cesta, zasaditev), ureditev urbane opreme (informativne table, koši za smeti, klopi) ter ureditev otroškega igrišča. Oblikovan in natisnjen bo tudi prospekt, ki bo služil kot informativni material o parku.

Cilji:
- urediti zunanjo površino z namenom izboljšati kakovost bivanja lokalnih prebivalcev

- ohraniti naravno in kulturno krajino

- vključiti osebe različnih ranljivih skupin z namenom okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- izvedba vzdrževalnih del na cesti in ob cestni vhodni ploščadi

- izvedba vzdrževalnih del v parku

- ureditev otroškega igrišča

- priprava vsebin za informativne table
- oblikovanje, tisk, izdelava in montaža tabel
- oblikovanje in tisk prospekta
- organizacija otvoritve

Rezultati:
- urejena in dostopna zunanja površina

- ohranjanje naravne in kulturne dediščine

- informativne table, ki bodo prispevale k boljšem razumevanju pomembnosti parka

- prospekt o parku, ki bo prispeval k večji privlačnosti območja za obiskovalce
- večja socialna integracija med prebivalci

bottom of page