top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Rokodelski dom – ustvarjalno stičišče Vrhnike

Nosilec projekta: Občina Vrhnika

Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Zveza kulturnih društev Vrhnika, Escobar, pražarna vrhunskih kav d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 232.252,12 EUR

Višina sofinanciranja: 76.414,17 EUR

Trajanje projekta: od 1.2.2023 do 30.4.2025

Rokodelski dom – ustvarjalno stičišče Vrhnike

V okviru projekta bodo izvedene naslednje dejavnosti:

-Sanacija kletnih prostorov in njihova priprava za uporabo.

-Pri vhodu v Rokodelski dom bo urejena klančina, ki bo omogočila dostop invalidom.

-Notranji prostori Rokodelskega doma bodo opremljeni z notranjo in tehnično opremo.


Opremljeni prostori bodo društvom in drugim zainteresiranim namenjeni njihovemu delovanju in organizaciji različnih aktivnosti za javnost. Rokodelski dom bo postal sodobno in odprto ustvarjalno središče za medgeneracijske in meddruštvene dejavnosti.


Izvedene bodo tudi naslednje aktivnosti:

-Izobraževanje društev za krepitev njihovega delovanja.

-Organizacija in izvedba treh dogodkov društev.

-Organizacija in izvedba rokodelskih delavnic ter razstav.

-Organizacija in izvedba predavanja in delavnice o praženju, pripravi in okušanju kave ter predstavitev zgodbe Skodelice kave (Cankarjeva črtica Skodelica kave).


Namen operacije je oživitev Rokodelskega doma Vrhnika, ki bo postal sodelovalno središče za društva in druge zainteresirane, prostor za srečanja, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

Cilji:
- opremiti obnovljen objekt kulturne dediščine z novo vsebino

- vzpostaviti medsebojno sodelovanje in povezovanje

- vključiti osebe različnih ranljivih skupin z namenom okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- sanacija kleti
- nakup notranje in tehnične opreme
- izobraževanja za društva

- Rokodelske delavnice

- Društveni dogodki s pogostitvijo

Rezultati:
- ohranjanje kulturne dediščine

- obnovljen objekt z novo vsebino

- sodelavni prostori za delovanje društev
- večja socialna integracija med prebivalci in izboljšanje kakovosti bivanja

bottom of page