top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč v Preserju in na Rakitni

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Osnovna šola Preserje, Športno društvo Rakitna, Prostovoljno gasilsko društvo Rakitna

Vrednost celotnega projekta: 155.034,81 EUR

Višina sofinanciranja: 96.842,46 EUR

Trajanje projekta: od 1.6.2019 do 29.5.2020

Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč v Preserju in na Rakitni

Z obnovo športnih igrišč bodo igrišča bolj privlačna, bolj funkcionalna in bolj varna. Poleg preplastitve tal obeh igrišč bomo zamenjali vse rekvizite (košarka, mali nogomet...), zarisali nove črte, obnovili ograje in postavili novo osvetlitev. S projektom želimo dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju in s tem zmanjšati razlike med urbanimi in podeželskimi območji. Vključiti želimo čim več mladih in starejših, povečati obisk obeh igrišč in možnosti za medsebojno druženje in sklepanje novih poznanstev.

Cilji:
- izboljšanje kakovosti bivanja
- okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- izdelava investicijske dokumentacije
- priprava igrišča za začetek gradbenih del
- ureditev razsvetljave igrišča
- obnova že obstoječe ograje
- nakup opreme
- promocija, informiranje, obveščanje javnosti
- izvajanje aktivnosti na igriščih

Rezultati:

- 2 urejeni zunanji površini
- na novo vključene osebe dveh različnih ranljivih skupin

bottom of page