top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Podaj roko 2

Nosilec projekta: Občina Log-Dragomer

Partnerji v projektu: Društvo upokojencev Dragomer - Lukovica, Društvo upokojencev Log pri Brezovici, OŠ Log - Dragomer

Vrednost celotnega projekta: 86.770,51 EUR

Višina sofinanciranja: 28.524,15 EUR

Trajanje projekta: od 1.6.2022 do 30.6.2025

Podaj roko 2

Gre za nadgradnjo projekta Podaj roko 1, ki se je izkazal za izjemno uspešnega, saj je bilo zanj veliko zanimanje prebivalcev in ranljivih skupin. Temeljni namen prvega projekta je bil izboljšati kakovost življenja starejšim na svojem domu ter olajšati starejšim in njihovim svojcem dostop do informacij, ki so pomembne za urejanje življenja v starosti. Z nadaljevanjem projekta bodo izboljšali kakovost življenja pri reševanju stisk in problemov ter usmerjali dementne. Ohrani se delovanje pisarne za starejše in promocijske aktivnosti, medtem ko se vzpostavi in odpre točka za demenco ter izvede izobraževanje in svetovanje Prilagodimo stanovanje za starost. Partnerji bodo sodelovali pri uvajanju prostovoljstva, družabništva, medgeneracijskega povezovanja, izmenjavi znanja in dobrih praks.

Cilji:
- okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci ter vključevanje ranljivih skupin v družbene dejavnosti.

Aktivnosti:
- delovanje pisarne za starejše
- promocijske aktivnosti

- vzpostavitev in odprtje točke za demenco

- izobraževanje in svetovanje - Prilagodimo stanovanja za starost

- dogodek Polepšajmo dan starejšim v občini

- dogodek Dan za svojce

- delavnica IKT za opismenjevanje za starejše občane
- delavnica Kaj pa moje zdravje

- organiziranje mreže za prostovoljce

Rezultati:

- socialna vključenost, dobri pogoji za kakovostno in aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje in široka mreža prostovoljcev.

bottom of page