top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu

Nosilec projekta: Občina Horjul

Partnerji v projektu: /

Vrednost celotnega projekta: 34.836,01 EUR

Višina sofinanciranja: 23.855,61 EUR

Trajanje projekta: od 1.3.2022 do 15.2.2023

Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu

Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu, ki je bila postavljena leta 1898. Ob kapelici bodo postavljene informativne table z informativno izobraževalnimi vsebinami. Kapelica je del kulturne dediščine, zato je za obnovo pripravljen konservatorski načrt. Projekt bo prispeval k revitalizaciji vaškega jedra naselja Horjul.

Cilji:
- obnova kapelice sv. Jožefa in ohranjanje kulturne dediščine

- povečati dostopnost in seznaniti javnost o kulturnem spomeniku

- vpliv na vsaj 500 prebivalcev

Aktivnosti:
- izdelava konservatorskega načrta

- gradbena dela in nadzor

- priprava vsebin, izdelava in postavitev učnih tabel

Rezultati:
- obnovljena kapelica sv.Jožefa in s tem ohranjanje kulturne dediščine

- večja dostopnost do kulturnega spomenika

- revitalizacija vaškega jedra

bottom of page