top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Nadgradnja otroškega igrišča na Dolu pri Borovnici

Nosilec projekta: Občina Borovnica

Partnerji v projektu: ŠD Borovnica, Društvo dolanskih fantov in deklet

Vrednost celotnega projekta: 18.066,21 EUR

Višina sofinanciranja: 5.952,20 EUR

Trajanje projekta: od 1.4.2023 do 30.11.2023

Nadgradnja otroškega igrišča na Dolu pri Borovnici

Poleg igrišča za nogomet in igrišča s starejšimi igrali za predšolske otroke, želijo na Dolu pri Borovnici nadgraditi otroško igrišče z igrali za osnovnošolce, ki so primarna ciljna skupina. S tem bodo omogočili otrokom (starim od 6 do 14 let) več možnosti za aktivno igro na prostem, kar bo prispevalo k njihovemu psihofizičnemu razvoju.

Športno društvo Borovnica bo kot pogodbeni upravljalec nogometnega igrišča na Dolu skrbelo za vzdrževanje in popravilo igral ter upoštevanje pravil pri uporabi igral. Organiziralo bo družabne dogodke za svoje člane in ostale prebivalce občine Borovnica z namenom povečanja prepoznavnosti lokacije za medgeneracijsko druženje.

Društvo dolanskih fantov in deklet bo organiziralo družabne dogodke, kot so Igre brez meja in Kostanjev piknik, s čimer bo promoviralo nadgrajeno igrišče kot prostor primeren za varno in aktivno igro otrok ter kot prostor za medgeneracijsko druženje.

Cilji:
- urediti zunanjo površino

- vključiti osebe različnih ranljivih skupin z namenom okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- zemeljska dela

- polaganje gumijastih plošč

- dobava in postavitev igral za otroke

Rezultati:
- urejena zunanja površina

- prostor za medgeneracijsko druženje
- večja socialna integracija med prebivalci in izboljšanje kakovosti bivanja

bottom of page