top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Medgeneracijski park Postaja

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Krajevna skupnost Brezovica, PGD Brezovica pri Ljubljani, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Vrednost celotnega projekta: 120.148,28 EUR

Višina sofinanciranja: 39.101,16 EUR

Trajanje projekta: do 31.3.2025

Medgeneracijski park Postaja

Ureditev nove infrastrukture - park z igriščem, ki bo vključeval igrala in didaktične elemente. V okviru parka bo tudi kotiček za jogo. Namenjen bo preživljanju prostega časa. Infrastrukturo pa bodo lahko uporabljala različna društva in javnost. Projekt bo  prispeval k večjemu medgeneracijskemu sodelovanju in vključevanju različnih starostnih in socialnih skupin, kar pomeni večja socialna povezanost med prebivalci in s tem večja kvaliteta bivanja.

V okviru operacije bo organizirana vadba z gasilskimi rekviziti (PGD Brezovica), Društvo za opazovanje ptic pa bo poskrbelo za izdelavo in postavitev info tabel.

Cilji:
- urediti zunanjo površino z namenom izboljšati kakovost bivanja lokalnih prebivalcev

- ohraniti naravno krajino

- vključiti osebe različnih ranljivih skupin z namenom okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- ureditev parka
- izdelava informativne table
- organizacija vadbe z gasilskimi rekviziti

- otvoritev parka

Rezultati:
- urejena zunanja površina

- ohranjanje naravne dediščine

- informativna tabla

- večja socialna integracija med prebivalci in izboljšanje kakovosti bivanja

bottom of page