top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Medeni zakladi

Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec

Partnerji v projektu: Turistično društvo Polhov Gradec, Prostovoljno gasilsko društvo Polhov Gradec, Božnar čebelarstvo d.o.o., Planinsko društvo Blagajana

Vrednost celotnega projekta: 35.478,44 EUR

Višina sofinanciranja: 21.812,41 EUR

Trajanje projekta: od 4.6.2018 do 28.2.2019

Medeni zakladi

Ureditev parka in prireditvenega prostora pri Pograjskem domu, ki je namenjen prireditvam, rekreaciji, kulturnim programom ipd. Operacija vključuje ponovno zasaditev dreves in grmovnic, ki so bila uničena zaradi žledu in podlubnikov v letih 2014 do 2016. Izbrane so vrste, ki izhajajo iz okolja (tudi medonosne).Nakup montažnega odra, namenjen prireditvam in dogodkom, ki jih organizirajo društva na prireditvenem prostoru. Oder se bo uporabljal tudi na drugih prireditvah na območju občine. Projekt bo spodbujal ciljne skupine (občinska društva, lokalno prebivalstvo, družine z otroki, otroci, upokojenci, pohodniki) k aktivnemu in družabnemu preživljanju prostega časa.

Cilji:
- izboljšanje kakovosti bivanja
- ohranjanje narave in kulturne krajine
- okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- izdelava zasaditvenega načrta ob Pograjskem domu ter ponovna zasaditev dreves in grmovnic
- nakup montažnega odra namenjen prireditvam in dogodkom, ki jih organizirajo društva na prireditvenem prostoru

Rezultati:
- urejena zunanja površina
- vsaj en ohranjen naravni vir
- na novo vključene osebe vsaj dveh različnih ranljivih skupin

bottom of page