top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Lokalni produkti Blagajeve dežele

Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec

Partnerji v projektu: Tehnični muzej Slovenije, Javni zavod Polhograjska graščina

Vrednost celotnega projekta: 31.102,02 EUR

Višina sofinanciranja: 20.386,54 EUR

Trajanje projekta: od 4.6.2018 do 30.9.2019

Lokalni produkti Blagajeve dežele

Operacija povezuje različne ponudnike na območju občine, ki bodo vključeni v dva turistična produkta: Cula dobrot Blagajeve dežele (kulinarično popotovanje po kmetijah, ponudnikih proizvodov vključenih v culo dobrot popotna malica) in pripravo kratkih doživetij z vsaj 10 ponudniki (lokalni ponudniki hrane, vodeni pohod na Lovrenc in Grmado, restavratorske delavnice ipd.). Projekt zajema individualne delavnice z vključenimi posamezniki, z namenom izboljšanja predstavitve ponudbe domačim in tujim obiskovalcem. Hkrati bodo potekale delavnice za strateško uporabo blagovne znamke Dobrote Blagajeve dežele. Projekt bo spodbudil razvoj turizma na območju občine Dobrova - Polhov Gradec in vključil lokalno prebivalstvo z namenom  jim omogočiti dodatni zaslužek (nastanitvene kapacitete, gostinske storitve, prodaja domačih izdelkov, prodaja storitve izvedbe delavnic in drugih aktivnosti).

Cilji: 

- spodbujanje podjetniških idej, ki vključujejo notranje vire za   ustvarjanje novih delovnih mest 

- izboljšanje kakovosti bivanja 

- ohranjanje narave in kulturne krajine 

- okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti: 

- delavnice (bolj kakovostna predstavitev doživetja, destinacijska blagovna znamka), 

- izdelava promocijskega filma z ureditvijo pionirske sobe v graščini, 

- priprava predstavitvene zgibanke

Rezultati: 

- vsaj dva delujoča modela sodelovanja in povezovanja 

- obnovljen objekt in mala infrastruktura z novo vsebino 

- vsaj en ohranjeni naravni vir 

- na novo vključene osebe vsaj dveh različnih ranljivih skupin

bottom of page