top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Kolesarska steza Log - Brezje

Nosilec projekta: Občina Log-Dragomer

Partnerji v projektu: /

Vrednost celotnega projekta: 20.442,10 EUR

Višina sofinanciranja: 9.633,49 EUR

Trajanje projekta: od 1.4.2018 do 30.6.2019

Kolesarska steza Log - Brezje

Ureditev 1.890 m kolesarske povezave v Občini Log-Dragomer, ki bo povezovala Ljubljansko barje s Horjulsko dolino. Nova predvidena ureditev kolesarske poti, se bo na eni strani navezala na dve že obstoječo državno kolesarsko pot, na drugi strani pa na urejeno kolesarsko povezavo, ki poteka po horjulski dolini na območju občin Dobrova – Polhov Gradec in Horjul. Kolesarska povezava bo spodbudila prebivalce k aktivnem preživljanju prostega časa in zdravemu načinu življenja, uporabi kolesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevnem prometu ter omogočila razvoj kraja kot kolesarske destinacije, ki bo popestrila turistično ponudbo in prispevala k razvoju trajnostnega turizma.
Operacija vključuje ureditev in utrditev obstoječe poti, postavitev usmerjevalnih znakov in lesene klopi.

Cilji: 

- izboljšanje kakovosti bivanja 

- okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti: 

- ureditev 1890m kolesarske poti 

- zagotovitev športno-rekreativne infrastrukture

Rezultati: 

- urejena zunanja površina 

- na novo vključene osebe različnih ranljivih skupin

bottom of page