top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Železniška postaja Vrhnika

Nosilec projekta: Občina Vrhnika

Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Muzejsko društvo Vrhnika, Slovenske železnice d.o.o., Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija, GGV Ekološko svetovanje

Vrednost celotnega projekta: 132.453,71 EUR

Višina sofinanciranja: 43.665,65 EUR

Trajanje projekta: od 1.2.2023 do 30.9.2024

Železniška postaja Vrhnika

V okviru projekta bo stavba nekdanje železniške postaje Vrhnika (muzeja) opremljena z multimedijsko tehnologijo, muzealijami (staro opremo, ki je bila v uporabi v času delovanja železniške proge), starimi predmeti in fotografijami.

Manjši prostor v muzeju bo opremljen z muzealijami, starimi predmeti in fotografijami, z namenom predstaviti prometno pisarno na železniški postaji. Večji prostor pa bo opremljen z multimedijsko tehnologijo in nekaj muzealijami z namenom predstaviti t.i. čakalnico.

Zraven muzeja bo postavljena parna lokomotiva, ki je peljala tudi po železniški progi Ljubljana - Vrhnika. V že obstoječih zunanjih cvetličnih koritih bosta urejena dva cvetlično- zeliščna vrtička.

Projekt vključuje tudi otvoritev muzeja z glasbeno skupino in s pogostitvijo,  gledališko predstavo, ki bo prikazala dogajanje na nekdanji železniški postaji, otroške delavnice na temo železnice, voden kolesarski izlet, ki bo potekal po trasi nekdanje železniške proge Ljubljana -Vrhnika.

Cilji:
- opremiti obnovljen objekt kulturne dediščine z novo vsebino

- urediti zunanjo površino

- vključiti osebe različnih ranljivih skupin z namenom okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- prevoz in peskanje parne lokomotive
- nakup alarma
- oprema muzeja z multimedijsko vsebino, VR očali, ekrani s konzolo in muzealijami

- priprava promocijskega materiala in promocija projekta
- otvoritev muzeja z gledališko predstavo, pogostitvijo in glasbeno skupino
- kolesarski izlet po trasi stare železniške proge

Rezultati:
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine

- obnovljen objekt z novo vsebino

- urejena zunanja površina
- večja socialna integracija med prebivalci in izboljšanje kakovosti bivanja

bottom of page