Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč v Preserju in na Rakitni

Nosilec: Občina Brezovica
 

Partnerji v projektu: Osnovna šola Preserje, Športno društvo Rakitna, Prostovoljno gasilsko društvo Rakitna

 

Vrednost projekta z DDV: 155.034,81 EUR
 

Vrednost sofinanciranja: 96.842,46 EUR

 

Trajanje projekta: 1.6.2019 – 29.5.2020

 

Povzetek projekta:
Z obnovo športnih igrišč bodo igrišča bolj privlačna, bolj funkcionalna in bolj varna. Poleg preplastitve tal obeh igrišč bomo zamenjali vse rekvizite (košarka, mali nogomet...), zarisali nove

črte, obnovili ograje in postavili novo osvetlitev. S projektom želimo dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju in s tem zmanjšati razlike med urbanimi in podeželskimi območji. Vključiti želimo

čim več mladih in starejših, povečati obisk obeh igrišč in možnosti za medsebojno druženje in sklepanje novih poznanstev.

 

Cilji:
-izboljšanje kakovosti bivanja
-okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

 

Aktivnosti:
-izdelava investicijske dokumentacije
-priprava igrišča za začetek gradbenih del
-ureditev razsvetljave igrišča
-obnova že obstoječe ograje
-nakup opreme
-promocija, informiranje, obveščanje javnosti
-izvajanje aktivnosti na igriščih

 

Pričakovani rezultati:

- 2 urejeni zunanji površini
- na novo vključene osebe dveh različnih ranljivih skupin

KONTAKT

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem

Poslovna enota: Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Vodilni  partner: Zavod Cerpok, Rakitna 46, 1352 Preserje

E-pošta: info@lasbarje.si 

Mobilni telefon: 031 366 815

  • Black Facebook Icon

© 2019 by Gašper Udovč. Ustvarjeno s pomočjo Wix.com