top of page
LOGO ESRR.jpg
Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta

Kratek opis projekta
Ureditev tematskega parka in spominske poti po dediščini ostankov nekoč največjega obočnega opečno-kamnitega viadukta v Evropi. V okviru operacije bodo postavili tematske table, ki bodo opisovale pomen južne železnice, nadgradili spletno stran z vsebinami o zgodovini gradnje južne železnice, izvedli izobraževalno - raziskovalne dejavnosti ter usposobili interpretativne vodnike.  

 

Namen projekta:

Z operacijo želijo prebivalce seznaniti z železniško dediščino in s tem krepiti njihovo lokalno pripadnost. 

 

Trajanje projekta: od 24.8.2020 do 30.9.2022

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 90.501,87 EUR, od tega je 58.327,31 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:
- urediti tematski park in spominsko pot po železniški dediščini

- vsaj 20 udeležencev ranljivih skupin vključiti v izvajanje operacije

- vsaj 80 udeležencev vključiti v izvajanje operacije (razen ranljivih skupin)

- izvesti vsaj 12 programov / dogodkov / izobraževanj

- urediti vsaj en objekt, ki je namenjen varstvu okolja in ohranjanju narave ter kulturne dediščine

Rezultati:

- urejen tematski park in spominska pot po dediščini ostankov Borovniškega viadukta
- v izvajanje operacije vključenih 20 udeležencev ranljivih skupin

- v izvajanje operacije vključenih 80 udeležencev (razen ranljivih skupin)

- izvedenih 12 programov /dogodkov / izobraževanj

- urejen vsaj en objekt, ki je namenjen varstvu okolja in ohranjanju narave ter kulturne dediščine

- operacija bo vplivala na vsaj 4500 prebivalcevNosilec projekta: občina Borovnica
Partnerji v projektu: HUD Karel Barjanski, OŠ Dr. Ivana Korošca Borovnica

bottom of page