Postani član LAS

Na podlagi uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (uradni list 42/2015), objavljamo:

Javni poziv
za vstop v partnerstvo v
Lokalni akcijski skupini BARJE Z ZALEDJEM,
ki deluje na območju občin Borovnice, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log Dragomer in Vrhnika

I. Vsebina razpisa


LAS Barje z zaledjem uresničuje lokalni razvoj (CLLD) na območju občin Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log Dragomer in Vrhnika. Lokalni razvoj se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor« in omogoča določitev in uresničevanje razvojnih usmeritev na lokalnem nivoju.

II. Partnerstvo


Partnerstvo v LAS bo sestavljeno po načelu tripartitnosti s predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev:
• Javni sektor (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
• zasebni sektor (podjetniki, podjetja, kmetijska gospodarstva in druge ekonomske institucije),
• civilna družba (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene, mladi, društva, ki delujejo na področju kmetijstva in predstavniki drugih nevladnih organizacij ter civilne družbe).

Sodelovanje v LAS Barje z zaledjem je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice in obveznosti članstva bodo opredeljene v pogodbi o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Barje z zaledjem.

III. Način prijave in roki


Razpis je odprt od objave na spletni strani LAS Barje z zaledjem do konca programskega obdobja v letu 2020. Včlanitev je mogoča kadarkoli od objave do zaprtja razpisa, določen je le prvi rok za oddajo pristopne izjave, zaradi sklica ustanovne skupščine in začetka priprave Strategije lokalnega razvoja.


Prvi rok za oddajo pristopne izjave je 20.10.2015.


Prijavni obrazec- pristopna izjava je objavljena na spletni strani www.lasbarje.si. Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete po pošti na naslov:
LAS Barje z zaledjem,
Na Grivi 5, Dragomer
1351 Brezovica pri Ljubljani

ali po elektronski pošti na naslov info@lasbarje.si.

IV. Informacije


Za vse dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS se lahko obrnete na elektronski naslov info@lasbarje.si.

Odprto članstvo LAS Barja z zaledjem za programsko obdobje 2014-2020

K Lokalni akcijski skupini Barje z zaledjem lahko kadarkoli naknadno pristopi:
– polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
– pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
– pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
– pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.
– nevladne organizacije, ki delujejo na območju LAS.

Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi, posreduje vodilnemu partnerju pristopno izjavo v kateri izjavi, da pristopa k tej pogodbi in da sprejema pravice in obveznosti članov LAS, ter izjavi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev. Pristopno izjavo pošlje na naslov: LAS Barje z zaledjem, Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani.


Oseba  postane članica/član LAS, ko Upravni odbor s sklepom potrdi, da izpolnjuje pogoje za pristop.

PRISTOPNA IZJAVA za članstvo v LAS