top of page
  • LAS Barje

Vabilo k sodelovanju v anketi

LAS Barje z zaledjem sodeluje pri raziskovalni nalogi o prepoznavnosti Leader programa med prebivalstvom. V ta namen je pripravljena spletna anketa.

Razvoj podeželja s pristopom od spodaj – navzgor daje že vrsto let dobre rezultate. V naslednjem programskem obdobju jih želimo še izboljšati. Zato Vas vabimo k izpolnjevanju ankete o evropskem programu za razvoj podeželja LEADER/CLLD, ki jo odprete na povezavi https://www.1ka.si/a/271487

Rezultate ankete bomo povzeli v publikaciji »Učinki LEADER/CLLD na slovenskem podeželju«.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje.Comments


bottom of page