top of page
  • LAS Barje

Tretje odpiranje 3.javnega poziva

Na 3.odpiranje, 3.javnega poziva LAS Barje z zaledjem je v roku prispelo deset (10) vlog, in sicer šest (6) za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in štiri (4) za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ocenjevalna komisija je na svoji seji dne, 12.2.2020 prispele vloge odprla in opravila administrativni pregled vlog. Prijavitelji administrativno nepopolnih vlog so že prejeli poziv za dopolnitev. Ocenjevalna komisija bo po prejetih dopolnitvah vloge ponovno pregledala in ob morebitnih nejasnostih prijaviteljem poslala pozive za razjasnitev. Po prejetih razjasnitvah bo vloge pregledala še vsebinsko oz. na podlagi meril določenih v javnem pozivu. Postopek ocenjevanja vlog bo predvidoma zaključen konec meseca aprila. Takrat bo tudi znano, ali bo ostalo kaj razpisanih sredstev in morebitno dodatno odpiranje vlog. Za ostale informacije smo dosegljivi na info@lasbarje.si ali na gsm: 031/366 815.

Comments


bottom of page