• LAS Barje

Prvo odpiranje vlog 3. javnega poziva

Prvi rok za odpiranje vlog je že potekel. Prispele so tri vloge, in sicer dve za sofinanciranje iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR) in ena vloga za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ocenjevalna komisija je v četrtek, 13.6.2019 prispele vloge že odprla in opravila administrativni pregled vlog. Vlagatelji z administrativno nepopolnimi vlogami so bili že pozvani k dopolnitvi. Administrativno popolne vloge bo ocenjevalna komisija nato ocenila še vsebinsko oz. na podlagi meril določenih v javnem pozivu. Ocenjujemo, da se bo celoten postopek ocenjevanja vlog zaključil septembra.

KONTAKT

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem

Poslovna enota: Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Vodilni  partner: Zavod Cerpok, Rakitna 46, 1352 Preserje

E-pošta: info@lasbarje.si 

Mobilni telefon: 031 366 815

  • Black Facebook Icon

© 2019 by Gašper Udovč. Ustvarjeno s pomočjo Wix.com