top of page
  • LAS Barje

Prvo odpiranje vlog 3. javnega poziva

Prvi rok za odpiranje vlog je že potekel. Prispele so tri vloge, in sicer dve za sofinanciranje iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR) in ena vloga za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ocenjevalna komisija je v četrtek, 13.6.2019 prispele vloge že odprla in opravila administrativni pregled vlog. Vlagatelji z administrativno nepopolnimi vlogami so bili že pozvani k dopolnitvi. Administrativno popolne vloge bo ocenjevalna komisija nato ocenila še vsebinsko oz. na podlagi meril določenih v javnem pozivu. Ocenjujemo, da se bo celoten postopek ocenjevanja vlog zaključil septembra.

Comments


bottom of page