top of page
  • LAS Barje

Prenehanje veljavnosti ukrepov po ZZUSUDJZ s 1.6.2020

Vlada je sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020.


Z vidika upravnega poslovanja je pomembno naslednje:

- s 1. junijem začnejo teči oz. se nadaljujejo, v kolikor so bili prekinjeni, vsi procesni roki;

- roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, t.j 9. 6. 2020;

- od 1. junija se opravlja običajno upravno poslovanje (sprejemanje tudi pisnih in ustnih vlog osebno pri organu, vročanje).

Comments


bottom of page