top of page
  • LAS Barje

Potrjeni projekti 3.javnega poziva, 3.odpiranje vlog

V torek, 7.7.2020 je v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki potekala Skupščina LAS Barje z zaledjem, na kateri je bilo v okviru 3.odpiranja, 3. javnega poziva potrjenih 8 vlog projektov, in sicer 3 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 5 za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Potrjeni so naslednji projekti:


Projekti prijavljeni na EKSRP:

  • Polhkovo razgledišče (vlagatelj Občina Dobrova-Polhov Gradec)

  • Igrišče pri jezeru (vlagatelj Krajevna skupnost Rakitna)

  • Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu (vlagatelj občina Horjul)

Projekti prijavljeni na ESRR:

  • Medgeneracijski mozaik Barje (vlagatelj Cene Štupar - CILJ)

  • Podaj roko (vlagatelj občina Log-Dragomer)

  • Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta (vlagatelj občina Borovnica)

  • Šport za vse generacije (vlagatelj občina Vrhnika)

  • Ureditev turistično-informativne točke na sv. Lovrencu (vlagatelj občina Brezovica)

Potrjene projekte bo LAS predložil na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. na Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo v dokončno potrditev.


Člani skupščine so soglasno sprejeli sklep, da se za sredstva ostala po zaključku 3.javnega poziva v višini 217.959,37 EUR za sklad EKSRP in 4.943,81 EUR za ESRR ne izvede novega poziva oz. odpiranja vlog, temveč se pripravi projekte LAS.Comments


bottom of page