top of page
  • LAS Barje

Potrjene operacije 1. Javnega poziva LAS Barje z zaledjem

Potrjene operacije 1. Javnega poziva LAS Barje z zaledjem

Na 3. redni skupščini LAS Barje z zaledjem, ki je potekala 26.7.2017 so člani potrdili prve predloge operacij, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Barja z zaledjem za leto 2017. Na 1. javni poziv  LAS Barja z zaledjem je v letu 2017 prispelo 15 vlog od tega 7 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)in 8 za sofinanciranje iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR). Ocenjevalna komisija je najprej pregledala administrativno popolnost vlog, nato jih še ocenila na podlagi specifičnih meril. Pripravila je poročilo o pregledu in ocenitvi vlog za Upravni odbor in Skupščino LAS Barje z zaledjem, ki sta  glede na razpoložljivo višino razpisanih sredstev v okviru 1. Javnega poziva (145.110,94 EUR iz EKSRP in 176.621,94 EUR iz ESRR), potrdila 10 predlogov operacij (5 predlogov za sofinanciranje  iz sklada EKSRP in 5 predlogov za sofinanciranje iz sklada ESRR), ki so dosegle največje število  točk.

Izbrani predlogi operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP so naslednji:

  1. Medeni zakladi

Nosilec: Občina Dobrova-Polhov Gradec Partnerji: Turistično društvo Polhov Gradec, Božnar čebelarstvo d.o.o., Planinsko društvo Polhov Gradec, Gasilsko društvo Polhov Gradec.

Vrednost operacije: 35.478,85 EUR Znesek sofinanciranja: 28.383,07 EUR

2. Lokalni produkti Blagajeve dežele

Nosilec : Občina Dobrova-Polhov Gradec Partnerji: Tehnični muzej Slovenije, Javni zavod Polhograjska graščina

Vrednost operacije: 31.102,03 EUR Znesek sofinanciranja: 23.700,00 EUR

3. Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše

Nosilec: Občina Vrhnika Partnerji: Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika

Vrednost operacije: 37.725,85 EUR Znesek sofinanciranja: 18.539,93 EUR

4. Kolesarska steza Log-Brezje

Nosilec: Občina Log- Dragomer

Vrednost operacije: 20.442,10 EUR Znesek sofinanciranja: 9.633,49 EUR

5. Vaška vaga Bevke

Nosilec: Krajevna skupnost Bevke Partnerji: Kulturno društvo Ivan Cankar Bevke, Občina Vrhnika, Športno društvo Bevke

Vrednost operacije: 154.821,55 EUR Znesek sofinanciranja: 96.125,05 EUR (Operacija se ne bo financirala v celoti zaradi porabe razpisanih sredstev)

Izbrani predlogi operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR so naslednji:

  1. Izboljšati pogoje v podeželski skupnosti

Nosilec : Osnovna šola Horjul Partnerji: Društvo kmečkih in podeželski žena Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Turistično društvo Horjul, DEOS celostna oskrba starostnikov

Vrednost operacije: 19.763,16 EUR Znesek sofinanciranja: 13.047,37 EUR

2. Polhov doživljajski park

Nosilec :Občina Dobrova- Polhov Gradec Partnerji: Tehnični muzej Slovenije, Glasbena šola Emil Adamič, Kulturno umetniško društvo Dobrova.

Vrednost operacije: 90.679,14 EUR Znesek sofinanciranja: 69.085,64 EUR

3. Večgeneracijsko igrišče Rakitna

Nosilec :Krajevna skupnost Rakitna Partnerji: Društvo upokojencev Rakitna, Občina Brezovica, Osnovna šola Preserje, Športno društvo Rakitna

Vrednost operacije: 26.076,25 EUR Znesek sofinanciranja: 17.099,19 EUR

4. Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Nosilec : Občina Brezovica Partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno društvo Lokvanj

Vrednost operacije: 42.765,82 EUR Znesek sofinanciranja: 29.321,34 EUR

5. PSP Barje

Nosilec: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana Partnerji: Območno obrtna podjetniška zbornica Vrhnika, Občina Log-Dragomer, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Turistično društvo Blagajana, občina Vrhnika, Občina Borovnica

Vrednost operacije: 51.650,96 EUR Znesek sofinanciranja: 39.823,36 EUR

Odobrene operacije bo LAS Barje z zaledjem posredoval na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bosta operacije dokončno potrdila. [/spb_text_block] [spb_column col_sm=”8″ padding_horizontal=”0″ width=”2/3″ el_position=”first”] [spb_image image=”15548″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/1″ el_position=”first last”][/spb_image] [/spb_column] [spb_column col_sm=”4″ padding_horizontal=”0″ width=”1/3″ el_position=”last”] [spb_image image=”15535″ image_size=”full” image_width=”200″ frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/1″ el_position=”first last”][/spb_image] [/spb_column]

Comments


bottom of page