top of page
 • LAS Barje

Objavljena dva javna razpisa za pred- financiranje projektov (PF)

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021, objavil dva javna razpisa po programu pred-financiranja, in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2.

Kmetije, profitne in neprofitne organizacije lahko pridobijo posojilo Sklada do 250.000,00 EUR za čas izvedbe projekta, za katerega so jim bila že odobrena, vendar še ne izplačana evropska sredstva.

 • Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3:

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

 • rok do 15. 3. 2021,

 • rok do 6. 4. 2021,

 • rok do 3. 5. 2021,

 • rok do 7. 6. 2021.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

 • Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: zavodi, zbornica, skladi, društva, ustanove,

 • ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, javni gospodarski zavod.

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.


 • Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2:

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 • rok do 15. 3. 2021,

 • rok do 6. 4. 2021,

 • rok do 3. 5. 2021,

 • rok do 7. 6. 2021.

Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019) kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.


Več informacij o javnih razpisih najdete tukaj

Comentarios


bottom of page