top of page
  • LAS Barje

Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja - MGRT

V petek, 5. 11. 2021 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja.


Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem. Izbrani prijavitelji bodo tako izvajali brezplačne storitve podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji.


Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij sestavljajo največ trije konzorcijski partnerji, prijavitelji na javni razpis oziroma konzorcijski partnerji so lahko:


- pravne osebe, ki opravljajo splošne razvojne naloge v regiji in/ali

- pravne osebe zasebnega prava, ki so registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu.


Pri tem lahko sodelujejo tudi pridruženi partnerji ne glede na njihov pravno organizacijski status, npr. nevladne organizacije, inkubatorji ipd.


Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 418.285,71 EUR.


Rok za prijavo je 6. 12. 2021.Ob tej priložnosti naj vas spomnimo, da je do 23. 3. 2023 odprto javno povabilo za dvig digitalnih kompetenc, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad. Prijavitelji so lahko tudi socialna podjetja, torej društva, zavodi, ustanove, gospodarske družbe in zadruge s statusom socialnega podjetja.


Comments


bottom of page