top of page
  • LAS Barje

Mednarodni posvet LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, 30. 9. – 2. 10. 2021


Mednarodni posvet LAS: »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« je potekal 30. 9. – 2. 10. 2021 pri Treh lučkah v Krškem. Na posvetu je sodelovalo več kot 100 udeležencev iz 52 inštitucij, ki prihajajo iz devetih držav: Slovenije, Belgije, Češke, Finske, Hrvaške, Latvije, Litve, Makedonije in Švedske. Udeležili so se ga predstavniki Slovenskih lokalnih in nacionalnih inštitucij, Evropskih inštitucij in gospodarstva.

Posvet smo začeli s štirimi delavnicami na katerih so predstavniki kar 37 lokalnih akcijskih skupin, med njimi tudi pet za ribištvo (FLAG), pripravili predloge k tej iniciativi za uveljavljanje principa pametnih vasi s sredstvi ESRR in ESS ter definirali prispevek CLLD in LAS. Delavnicam je sledila razprava, njene glavne zaključke pa je Goran Šoster predstavil na mednarodni konferenci z istim imenom, ki je, v organizaciji pisarne evropskega poslanca Franca Bogoviča s partnerji, potekala v petek, 1. 10. 2021. Razprava v okviru konference je bila osredotočena na iskanje odgovorov na vprašanje, kako bo Evropska komisija v praksi izpolnila zastavljene cilje, in sicer, da bodo podeželska območja postala privlačna, živahna in dinamična. S tem bi se zmanjšala razvojna vrzel med urbanimi in ruralnimi območji. Udeleženci posveta so, zaradi omejitev povezanih s COVID, na tej konferenci sodelovali na daljavo, a vseeno aktivno prispevali k razpravi. Na panelu so od ministra za kmetijstvo dr. Jožeta Podgorška nepričakovano izvedeli za skoraj 20 % znižanje predvidenih približno 42 milijonov sredstev za izvajanje programa LEADER v programskem obdobju 2023 - 2027. Podrobnejše informacije so objavljene na uradni strani konference (spletna stran, posnetek konference, fotogalerija).

Program posveta so prepletale predstavitve in ogledi dobrih praks. Prvi je bil ogled dobrih praks v območju LAS Posavje. Med ogledom Gradu Rajhenburg so nam gostitelji predstavili značilnosti Posavja in LAS Posavje ter ravnokar odprto peninoteko. V naslednjem primeru dobre prakse sofinancirane s sredstvi LEADER – Vinski kleti Krško pa smo spoznali njihov razvoj ter v degustacijskem prostoru okusili odlična vina in tipične lokalne jedi. V okviru posveta so udeleženci spoznali dobre prakse na področju pametnih vasi iz treh držav: SmartRural 21, Finska in Zelena energetska zadruga Križevci, Hrvaška; domačo dobro prakso na Lisci v Sevnici (Slovenija) pa so predstavili nosilci projekta ter Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica. Na posvetu so se predstavili tudi trije pokrovitelji mednarodne konference: mobilnostne storitve Toyota GO, SunContract energetske tržnice in Telekomove storitve za starostnike na podeželju in tako udeležencem pokazali kakšne rešitve gospodarski sektor razvija kot odgovor na potrebe podeželja.

Večer prvega dneva posveta so zaokrožila tri praznovanja. Zbrane je najprej nagovoril mag. Miran Stanko, župan Občine Krško in orisal kako pametne rešitve bogatijo podeželje Posavja. Predsednik DRSP, Aleš Zidar je izpostavil vlogo DRSP in programa Leader v Sloveniji, ki je tudi v Sloveniji pomemben del razvoja podeželja, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej pa je poudaril vsebinski in finančen pomen povezovanja različnih skladov (kmetijskega, regionalnega in v novi perspektivi tudi socialnega sklada) v izvajanje CLLD. V domači občini je zbrane pozdravil tudi poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič. Spomnil je, kaj pomeni Evropski način življenja na podeželju, ter poudaril pomen vključevanja gospodarstva v iniciativo pametnih vasi.

Ob 30 letnici delovanja programa LEADER v EU je predsednica ELARD Marion Eckardt udeležence spomnila kako 7 principov LEADER vpliva na ustvarjanje dodane vrednosti in socialnega kapitala na podeželju. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je Goranu Šosterju, ustanovnemu članu, večletnemu predsedniku in zaslužnemu za uveljavitev na mednarodnem področju podelilo zahvalo za njegovo dosedanje delo. Tretje praznovanje pa je v ospredje postavilo inovativne in uspešne posameznike na podeželju (v okviru projekta Newbie). Za svež, korajžen, z inovacijo nadgrajen pristop je Tilnu Sokliču s kmetije Pr´Andreco iz Zgornjih Gorij nagrado za inovativnega novega pristopnika v letu 2020 podelila prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljan, predal pa mu jo je državni sekretar na MKGP Anton Harej. Pred slovesno večerjo je zbrane pozdravil še lastnik Treh lučk Igor Zorko, kjer so poskrbeli za odlično vzdušje in kulinarično popotovanje po območju.

Mednarodni posvet LAS je organiziralo Društvo za razvoj Slovenskega podeželja s partnerji: LAS Posavje in Občino Krško, Evropska LEADER mreža za razvoj podeželja, LEADER mreža Hrvaške ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za razvoj podeželja.

Vsa gradiva z mednarodnega posveta so dostopna TUKAJ.bottom of page