top of page
  • LAS Barje

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov

Občina Dobrova - Polhov Gradec je objavila javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov. Sofinancira naslednje socialno varstvene programe:


- programe preprečevanja, razreševanja in odpravljanja socialnih stisk, osamljenosti in izključenosti otrok in mladih, brezposelnih, starejših

- programe za pripravo na kvalitetno življenje mladih in starejših, humanizacijo odnosov v družini in družbi

- programe za kvalitetnejše življenje družine in podporo družini

- programe odkrivanja in preprečevanja zlorab mladih, preprečevanja nasilja med mladimi

- socialne in rehabilitacijske programi, ki omogočajo enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov, invalidov, oseb s posebnimi potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnost

- socialne in rehabilitacijske programe za preprečevanje in reševanje socialne problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog in alkohola

- programe pomoči in samopomoči, usmerjene v zmanjšanje socialne izključenosti starejših, mladih brezposelnih in drugih marginalnih skupin prebivalstva.


Na javni razpis se lahko prijavilo nosilci oz. izvajalci programov. Rok za prijavo: 29. 3. 2021–23. 4. 2021.

Comments


bottom of page