top of page
  • LAS Barje

Izvajanje projektov ESRR

Glede na to, da se programsko obdobje 2014-2020 počasi zaključuje bo potrebno izvajanje operacij in črpanje sredstev realizirati v zastavljenih časovnih okvirih.

Ne glede na epidemiološke razmere (COVID-19) je potrebno projektne aktivnosti izvesti v skladu z načrtovano časovnico in finančnim načrtom projekta oz. glede na Pogodbo o sofinanciranju operacije.


Glede na Uredbo CLLD 2014-2020 velja:

- projekt mora biti izveden v treh letih od podpisa pogodbe

- skrajni rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo na MGRT je 30. 6. 2023

- ne bo možno več prenašati sredstev na projektu v prihodnja leta;

- ne bo možno več podaljševati oddaje zahtevkov, ki jih imate načrtovane do 30. 9. 2021


V kolikor imate težave s pravočasno izvedbo aktivnosti projekta nas kontaktirajte na e-mail: info@lasbarje.si

Commenti


bottom of page