top of page
  • LAS Barje

Drugo odpiranje 3. javnega poziva

Na drugi rok za oddajo vlog v okviru 3.javnega poziva LAS Barje z zaledjem sta prispeli dve vlogi, in sicer ena za sofinanciranje iz sklada EKSRP in ena za sofinanciranje iz sklada ESRR. Ocenjevalna komisija je vloge pregledala z vidika administrativne popolnosti. Vlagateljem administrativno nepopolnih vlog je poslala pozive za dopolnitev. Administrativno popolne vloge bo nato ocenjevalna komisija ocenila z vidika meril, ki so določena v javnem pozivu LAS Barje z zaledjem. Celoten postopek ocenjevanja se bo predvidoma zaključil konec letošnjega leta.

Tretji rok za oddajo vlog je 30.1.2020.

Comments


bottom of page