top of page
LOGO ESRR.jpg
Polhov doživljajski park

Kratek opis projekta:
Polhov doživljajski park je družinska doživljajska pot, ki otroke motivira k gibanju v naravi in jih uvaja v svet pohodništva. Ima pedagoško didaktično vrednost, saj otroci z reševanjem nalog razvijajo svojo domišljijo in se naučijo zanimivosti o lokalnem okolju. Popotovanje po pravljično doživljajski deželi se začne v Polhograjski graščini, otroci pa imajo na poti nadvse pomembno nalogo: polhu pomagajo najti nov dom. Na začetku poti otroci prejmejo Polhovo knjižico kot didaktično-pedagoško pomagalo ter svinčnik. Na poti otroci v knjižico lepijo nalepke, zbirajo žige ter rešujejo različne naloge. Ob tem jih na poti pričakuje 10 velikih lesenih skulptur gozdnih živali, lesene hišice, otroški čebelnjak, živalska pošta, jazbina, didaktični elementi in ...

 

Namen projekta:

Namen projekta je izkušnjo narave otrokom pričarati skozi sledenje in poistovetenje s polhom. Otroci spoznavajo različna bivališča živali in njihove osnovne značilnosti. Ker so na točkah poti postavljeni doživljajski elementi lahko otroci svoje doživljaje izkusijo z reševanjem nalog.

 

Trajanje projekta: od 1.1.2018 do 31.3.2019

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 90.679,14 EUR, od tega je 54.653,42 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:
-oblikovati nov turistični produkt
-ohraniti naravne vire in habitate
-zmanjšati onesnaženost okolja in naravnih virov
-vključiti vsaj eno društvo
-vključiti prebivalce vsaj enega urbanega območja
-vključiti vsaj eno ranljivo skupino

 

Rezultati:

-vpliv operacije na vsaj 1562 prebivalcev
-vsaj eno podprto partnerstvo
-vsaj en delujoči model sodelovanja in povezovanja
-vsaj en ohranjeni naravni vir
-vsaj en izveden model, ki zmanjšuje onesnaženost okolja
-vsaj dve na novo vključeni različni ranljivi skupini (društvo, mladi)

 

Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec

Partnerji v projektu: Tehnični muzej Slovenije, Glasbena šola Emil Adamič, Kulturno umetniško društvo Dobrova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zgodba o nastanku Polhovega doživljajskega parka

Otvoritev Polhovega Doživljajskega parka

bottom of page