top of page
LOGO ESRR.jpg
Podaj roko

Kratek opis projekta
V okviru operacije bodo zagotovili prostor z opremo, v katerem se bodo izvajale aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših na svojem domu in jim tako omogočiti, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. Izvajale se bodo aktivnosti na lokalni ravni, ki bodo pripomogle k večji socialni vključenosti ranljivih skupin (starejših ljudi in ljudi, ki skrbijo za starejše, onemogle in invalidne osebe). Prebivalci občine se bodo neposredno vključevali v aktivnosti, medtem ko bodo v okviru usposabljanj za prostovoljce v svojem okolju ustanovili skupino starejših ljudi oz. se družili z osamljenimi starejšimi ljudmi. Svojci, ki doma oskrbujejo starejše, onemogle in invalidne osebe bodo pridobili potrebna znanja, veščine in si izmenjali izkušnje pri oskrbi svojcev.  

Namen projekta:

Izboljšanje kakovosti življenja starejših in njihovih svojcev in jim omogočiti, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. 

 

Trajanje projekta: od 24.8.2020 do 30.6.2023

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša  214.845,12 EUR, od tega je 167.958,15 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:
- vzpostaviti nov program
- vsaj 15 udeležencev ranljivih skupin, ki bodo vključeni v izvajanje programa

- izvedba 17 programov/delavnic/izobraževanj

- izvedba operacije na vsaj 828 prebivalcev

- ustvariti vsaj eno delovno mesto

Rezultati:
-nov program za pomoč starejšim

-izvedenih 17 programov/delavnic/izobraževanj

- vpliv operacije na vsaj 828 prebivalcev

- ustvarjeno eno delovno mesto

- zaključena operacija

 


Nosilec projekta: občina Log-Dragomer
Partnerji v projektu: Inštitut Antona Trstenjaka, Društvo upokojencev Log pri Brezovici, Društvo upokojencev Dragomer - Lukovica, OŠ Log - Dragomer

bottom of page