Logo EKSRP.jpg
Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu

Nosilec projekta: Občina Horjul

 

Partnerji v projektu: /

 

Vrednost celotnega projekta: 34.836,01

 

Višina sofinanciranja: 23.855,61

 

Trajanje projekta: 

 

Povzetek projekta:
Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu, ki je bila postavljena leta 1898. Ob kapelici bodo postavljene informativne table z informativno izobraževalnimi vsebinami. Kapelica je del kulturne dediščine, zato je za obnovo pripravljen konservatorski načrt. Projekt bo prispeval k revitalizaciji vaškega jedra naselja Horjul.

 

Cilji:
- obnova kapelice sv. Jožefa in ohranjanje kulturne dediščine

- povečati dostopnost in seznaniti javnost o kulturnem spomeniku 

- vpliv na vsaj 500 prebivalcev

 

Aktivnosti:
- izdelava konservatorskega načrta 

- gradbena dela in nadzor

- priprava vsebin, izdelava in postavitev učnih tabel

 

Rezultati:
-obnovljena kapelica sv.Jožefa in s tem ohranjanje kulturne dediščine

-večja dostopnost do kulturnega spomenika

-revitalizacija vaškega jedra

KONTAKT

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem

Poslovna enota: Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Vodilni  partner: Zavod Cerpok, Rakitna 46, 1352 Preserje

E-pošta: info@lasbarje.si 

Mobilni telefon: 031 366 815

  • Black Facebook Icon

© 2019 by Gašper Udovč. Ustvarjeno s pomočjo Wix.com