top of page
LOGO ESRR.jpg
Medgeneracijski mozaik Barje

Kratek opis projekta
Organizacija in izvedba 4 modulov, in sicer: 
 

Vrtičkarstvo in zeliščarstvo - sestavljajo terensko delo, delavnice in predavanja - z namenom prikazati pomen ohranjanja naravnih virov.


ITK tehnologija- sestavljajo delavnice, ki bodo potekale v petih občinah območja LAS Barje z zaledjem z namenom povečati znanje uporabe novih komunikacijskih kanalov.


Čebelarstvo - sestavljajo predavanja o čebelah, virtualna čebelarska učna pot in terensko delo 


Izdelava končnih produktov - izdelkov - prikaz priprave različnih izdelkov, kot so zeliščni čaj, soli za kopeli, ipd. Postopki  se bodo snemali z namenom prikaza z VR očali.

Namen projekta:

Glavni namen je odgovoriti na potrebe in specifiko okolja, kot je razpršenost in visoka brezposelnost na območju Barja. Z izvedbo modulov, ki bodo vključevali medsebojno sodelovanje partnerjev, prenos različnih znanj in kompetenc med generacijami ter različnimi ranljivimi skupinami prebivalcev bodo krepili socialni kapital okolja.

 

Trajanje projekta: 

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 30.956,36 EUR, od tega je 23.540,30 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:
- z operacijo vplivati na najmanj 300 prebivalcev

- izvesti 4 module

Rezultati:
- vpliv na najmanj 300 prebivalcev

- izvedeni 4 moduliNosilec projekta: Cene Štupar - CILJ
Partnerji v projektu: Margita Vehar s.p., OŠ Dobrova, KUD Kosec

bottom of page