top of page
Logo EKSRP.jpg
Lokalni produkti Blagajeve dežele

Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec

 

Partnerji v projektu: Tehnični muzej Slovenije, Javni zavod Polhograjska graščina

 

Vrednost celotnega projekta: 31.102,02 EUR

 

Višina sofinanciranja: 20.386,54 EUR

 

Trajanje projekta:  od 4.6.2018 do 30.9.2019

 

Povzetek projekta:
Operacija povezuje različne ponudnike na območju občine, ki bodo vključeni v dva turistična produkta: Cula dobrot Blagajeve dežele (kulinarično popotovanje po kmetijah, ponudnikih proizvodov vključenih v culo dobrot popotna malica) in pripravo kratkih doživetij z vsaj 10 ponudniki (lokalni ponudniki hrane, vodeni pohod na Lovrenc in Grmado, restavratorske delavnice ipd.). Projekt zajema individualne delavnice z vključenimi posamezniki, z namenom izboljšanja predstavitve ponudbe domačim in tujim obiskovalcem. Hkrati bodo potekale delavnice za strateško uporabo blagovne znamke Dobrote Blagajeve dežele. Projekt bo spodbudil razvoj turizma na območju občine Dobrova - Polhov Gradec in vključil lokalno prebivalstvo z namenom  jim omogočiti dodatni zaslužek (nastanitvene kapacitete, gostinske storitve, prodaja domačih izdelkov, prodaja storitve izvedbe delavnic in drugih aktivnosti)

 

Cilji:
- spodbujanje podjetniških idej, ki vključujejo notranje vire za ustvarjanje novih delovnih mest
- izboljšanje kakovosti bivanja
- ohranjanje narave in kulturne krajine
- okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

 

Aktivnosti:
- delavnice (bolj kakovostna predstavitev doživetja, destinacijska blagovna znamka),

- izdelava promocijskega filma z ureditvijo pionirske sobe v graščini,
- priprava predstavitvene zgibanke

 

Rezultati:
- vsaj dva delujoča modela sodelovanja in povezovanja
- obnovljen objekt in mala infrastruktura z novo vsebino
- vsaj en ohranjeni naravni vir
- na novo vključene osebe vsaj dveh različnih ranljivih skupin

Brošura Polna cula lokalnih doživetij

Zgibanka Kulinarično doživetje v Polhovem Gradcu

7_kulinarično_doživetje_v_polhovem_gra
7_kulinarično_doživetje_v_polhovem_gra
bottom of page