Kolesarska steza Log - Brezje

Nosilec projekta: Občina Log-Dragomer

 

Partnerji v projektu: /

 

Vrednost celotnega projekta: 20.442,10 EUR

 

Višina sofinanciranja: 9.633,49 EUR

 

Trajanje projekta: 1.4.2018 – 30.6.2019

 

Povzetek projekta:
Ureditev 1.890 m kolesarske povezave v Občini Log-Dragomer, ki bo povezovala Ljubljansko barje s Horjulsko dolino. Nova predvidena ureditev kolesarske poti, se bo na eni strani navezala na dve že obstoječo državno kolesarsko pot, na drugi strani pa na urejeno kolesarsko povezavo, ki poteka po horjulski dolini na območju občin Dobrova – Polhov Gradec in Horjul. Kolesarska povezava bo spodbudila prebivalce k aktivnem preživljanju prostega časa in zdravemu načinu življenja, uporabi kolesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevnem prometu ter omogočila razvoj kraja kot kolesarske destinacije, ki bo popestrila turistično ponudbo in prispevala k razvoju trajnostnega turizma.
Operacija vključuje ureditev in utrditev obstoječe poti, postavitev usmerjevalnih znakov in lesene klopi.

Cilji:
-  izboljšanje kakovosti bivanja
-  okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

 

Aktivnosti:
- Ureditev 1890m kolesarske poti
- Zagotovitev športno-rekreativne infrastrukture

 

Rezultati:
- urejena zunanja površina
- na novo vključene osebe različnih ranljivih skupin

 

KONTAKT

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem

Poslovna enota: Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Vodilni  partner: Zavod Cerpok, Rakitna 46, 1352 Preserje

E-pošta: info@lasbarje.si 

Mobilni telefon: 031 366 815

  • Black Facebook Icon

© 2019 by Gašper Udovč. Ustvarjeno s pomočjo Wix.com