top of page
Logo EKSRP.jpg
Kolesarska steza Log - Brezje

Nosilec projekta: Občina Log-Dragomer

 

Partnerji v projektu: /

 

Vrednost celotnega projekta: 20.442,10 EUR

 

Višina sofinanciranja: 9.633,49 EUR

 

Trajanje projekta: od 1.4.2018 do 30.6.2019

 

Povzetek projekta:
Ureditev 1.890 m kolesarske povezave v Občini Log-Dragomer, ki bo povezovala Ljubljansko barje s Horjulsko dolino. Nova predvidena ureditev kolesarske poti, se bo na eni strani navezala na dve že obstoječo državno kolesarsko pot, na drugi strani pa na urejeno kolesarsko povezavo, ki poteka po horjulski dolini na območju občin Dobrova – Polhov Gradec in Horjul. Kolesarska povezava bo spodbudila prebivalce k aktivnem preživljanju prostega časa in zdravemu načinu življenja, uporabi kolesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevnem prometu ter omogočila razvoj kraja kot kolesarske destinacije, ki bo popestrila turistično ponudbo in prispevala k razvoju trajnostnega turizma.
Operacija vključuje ureditev in utrditev obstoječe poti, postavitev usmerjevalnih znakov in lesene klopi.

Cilji:
-  izboljšanje kakovosti bivanja
-  okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

 

Aktivnosti:
- Ureditev 1890m kolesarske poti
- Zagotovitev športno-rekreativne infrastrukture

 

Rezultati:
- urejena zunanja površina
- na novo vključene osebe različnih ranljivih skupin

 

bottom of page