top of page

(Zaprt) 3. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2019

LAS Barje z zaledjem objavlja 3. JAVNI POZIV PODPORI IZVAJANJA OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM ZA OBDOBJE 2019 DO 2023. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika. Višina razpisanih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 778.894,50 EUR od tega:
– Sklop A: 358.467,72 EUR iz EKSRP,
– Sklop B: 420.426,78 EUR iz ESRR.

1. rok za oddajo vlog: 7. 6. 2019
2. rok za oddajo vlog: 30. 9. 2019
3. rok za oddajo vlog: 30. 1. 2020

V kolikor se sredstva porabijo prvih razpisanih rokih se razpis zapre, nadaljnja odpiranja se ne izvedejo.
V kolikor sredstva v okviru načrtovanih rokov ne bodo v celoti porabljena, oz. bo LAS prejel dodatna sredstva, bo razpisan dodatni rok za odpiranje vlog

Več informacij o 3. javnem pozivu najdete v Predstavitvi 3.javnega poziva.

Izvedene bodo tudi delavnice za potencialne prijavitelje.
Prva delavnica bo v torek, 14.5.2019, ob 16.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2, Brezovica, nad trgovino Mercator, (stranski vhod iz parkirišča)na Brezovici
Druga delavnica bo v sredo, 15.5.2019, ob 13.00 uri v sejni sobi občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika
Za udeležbo na delavnici je obvezna predhodna prijava na e-mail: info@lasbarje.si .

JAVNI POZIV
3. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2019

Navodila za vlaganje zahtevka za izplačilo (EKSRP in ESRR)

Sprememba javnega poziva

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTE EKSRP
Razpisna dokumentacija SKLOP A- EKSRP (ne velja več)
Razpisna dokumentacija SKLOP A-EKSRP (veljavna)
Priloga 1: Stroškovni načrt za projekte EKSRP

Dodatna navodila za projekte EKSRP
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD
Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTE ESRR
Razpisna dokumentacija SKLOP B- ESRR (ne velja več)
Razpisna dokumentacija SKLOP B- ESRR (veljavna)
Priloga 1 in 2: Stroškovni načrt in viri financiranja za projekte ESRR

Dodatna navodila za projekte ESRR
Navodila OU na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike
Navodila OU o upravičenih stroških
Navodila upravičencem CLLD (podukrep 19.2 in 19.3)

OCENJEVANJE OPERACIJ

Člani ocenjevalne komisije
- Sklep o imenovanju članov ocenjevalne komisije

- Sklep o prenehanju mandata članu ocenjevalne komisije

- Sklep o imenovanju novega člana ocenjevalne komisije

Poročilo ocenjevalne komisije

- Poročilo o ocenjevanju operacij 3.javnega poziva, 1.odpiranje

  SEZNAM potrjenih operacij 3.javnega poziva (1.odpiranje) LAS Barje za zaledjem (EKSRP in ESRR)

- Poročilo o ocenjevanju operacij 3.javnega poziva, 2.odpiranje

  SEZNAM potrjenih operacij 3.javnega poziva (2.odpiranje) LAS Barje z zaledjem (EKSRP in ESRR)

- Poročilo o ocenjevanju operacij 3.javnega poziva, 3.odpiranje

  SEZNAM potrjenih operacij 3.javnega poziva (3.odpiranje) LAS Barje z zaledjem (EKSRP in ESRR)
 

 

bottom of page