top of page
LOGO ESRR.jpg
Šport za vse generacije

Kratek opis projekta
Zaradi pomanjkanja športne infrastrukture in prostora za druženje prebivalcev bo v neposredni bližini dveh spalnih naselij (Vrtnarija, Zlatica) zgrajen kolesarski park (pumptrack), postavljen fitnes na prostem (ki bo prilagojen invalidom) ter urejena okolica (ozelenitev in postavitev urbane opreme: koši za smeti, pitniki, stojala za kolesa, klopce).

 

Namen projekta:

Urediti prostor za športno aktivnost in druženje ter prebivalce spodbuditi h kakovostnemu preživljanju prostega časa zunaj na prostem. Z operacijo bodo krepili socialni kapital območja, socialno integracijo med prebivalci, omogočili razvoj novih športnih programov, prispevali k športnem delovanju in skrbi za zdravje in telesno pripravljenost, socializaciji in socialnem razvoju prebivalcev. Operacija bo prispevala k izboljšanju rekreativne ponudbe Vrhnike kot turistične destinacije ter omogočila rekreacijo prebivalcem občine in turistom.

 

Trajanje projekta: od 24.8.2020 do 31.1.2022

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 144.824,83 EUR, od tega je  90.446,43 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:
- postaviti novo športno infrastrukturo (kolesarski park in zunanji fitnes)

- urediti (ozeleniti) okolico in postaviti urbano opremo (stojala za kolesa, pitniki, klopce, koši za smeti)

- vpliv operacije na vsaj 7300 prebivalcev

- vzpostaviti novo partnerstvo

Rezultati:
-nova športna infrastruktura (kolesarski park in zunanji fitnes)

-urejena okolica

-zaključena operacija

 


Nosilec projekta: občina Vrhnika 
Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, Zdravstveni dom Vrhnika, Društvo invalidov Vrhnika.

bottom of page